Beleid voor acceptabel gebruik

Dit beleid voor acceptabel gebruik is van toepassing op uw gebruik van de Diensten van uHost en is onderdeel van de Algemene Voorwaarden van uHost, te vinden op https://uhost.nl/algemene-voorwaarden/. Tenzij anders aangegeven hebben de gedefinieerde termen in dit beleid de betekenis zoals gedefinieerd in de Algemene Voorwaarden van uHost. uHost kan dit beleid voor acceptabel gebruik op elk moment zonder kennisgeving wijzigen.

De Diensten die door uHost geleverd worden mogen alleen voor wettige doeleinden worden gebruikt. U stemt ermee in om te voldoen aan alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften bij uw gebruik van de Diensten van uHost. uHost behoudt zich het recht voor om, om welke reden dan ook, verzoeken tot het verrichten van Diensten te weigeren. Alle materiaal dat naar ons oordeel op enigerlei wijze in strijd is met dit beleid voor acceptabel gebruik kan met of zonder kennisgeving van onze servers worden verwijderd (of anderszins worden uitgeschakeld). Het niet reageren op een e-mail van onze abuse-afdeling binnen de aangegeven periode in onze e-mail aan u kan leiden tot de opschorting of beëindiging van de Diensten.

Dit beleid voor acceptabel gebruik is voor het laatst aangepast op 18-05-2018.

1. Niet toegestaan

 • Schending van intellectuele eigendomsrechten.
  • Gebruik van de Diensten om inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten van anderen is verboden. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, het ongeoorloofd kopiëren of verspreiden van films, muziek, boeken, foto's, software / warez of enig ander auteursrechtelijk beschermd werk. Het verkopen of aanbieden van om het even welke vervalste koopwaar zal resulteren in de onmiddellijke beëindiging van uw account. Elk account dat inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van anderen zal snel worden verwijderd of de toegang tot het materiaal zal worden uitgeschakeld. Elk account waarvan wordt vastgesteld dat het herhaaldelijk dit verbod overtreedt, wordt opgeschort of beëindigd.
  • Als u van mening bent dat uw intellectuele eigendomsrechten worden geschonden dan kunt u een e-mail sturen naar abuse@uhost.nl. Voor claims wegens schending van auteursrechten volgt uHost de procedures voor kennisgeving en verwijdering van Digital Millennium Copyright Act ("DMCA").
 • Gebruik van een webhosting-account als back-up- / opslagapparaat. U mag geen hosting account gebruiken als back-up / opslagapparaat, met uitzondering van één back-up van hetzelfde account. Maak geen back-ups van uw back-ups.

2. Onacceptabel materiaal

 • Onacceptabel materiaal op onze servers omvat zonder beperking:
  • Topsites
  • IRC Scripts/Bots
  • IRCD (irc servers)
  • Proxy Scripts/Anonymizers
  • Image Hosting Scripts (vergelijkbaar met Photobucket of Tinypic)
  • AutoSurf/PTC/PTS/PPC sites
  • IP Scanners
  • Bruteforce Programma's/Scripts/Applicaties
  • Mail Bombers/Spam Scripts
  • Banner-Ad diensten (commerciele banner ad rotatie)
  • File Dump/Mirror Scripts (vergelijkbaar met rapidshare)
  • Comerciele Audio Streaming (meer dan 2 streams)
  • Escrow/Bank Debentures
  • High-Yield Interest Programs (HYIP) of gerelateerde sites
  • Investerings sites (FOREX, E-Gold Exchange, Second Life/Linden Exchange, Ponzi, MLM/Pyramid Scheme)
  • Verkoop en/of distributie van een gereguleerde stof zonder voorafgaand bewijs van geschikte vergunning(en)
  • Prime Banks Programs
  • Lottery/Gambling Sites
  • MUDs/RPGs/PBBGs
  • Hacker gerelateerde sites/archieven/programma's
  • Sites die illegale activiteiten promoten
  • Forums en/of websites die linken naar warez / illegale inhoud
  • Bank Debentures/Bank Debenture Trading Programs
  • Frauduleuze sites (inclusief, maar niet beperkt tot, sites vermeld op aa419.org & escrow-fraud.com)
  • Mailer Pro
  • Push button mail scripts
  • Uitzending of streaming van live sportevenementen (UFC, NASCAR, FIFA, NFL, MLB, NBA, WWE, WWF, etc)
  • Tell A Friend Scripts
  • Anonymous of Bulk SMS Gateways
  • Bitcoin Miners
  • PayDay Loan Sites (inclusief elke site gerelateerd aan PayDay loans, PayDay loan affiliate progams, etc)
 • Kinderpornografie verboden. Inhoud die mogelijk schadelijk is voor minderjarigen, zoals bepaald door uHost's eigen goeddunken, is ten strengste verboden, inclusief maar niet beperkt tot, kinderpornografie of inhoud die als kinderpornografie wordt beschouwd. Elke website waarop kinderpornografie wordt gehost of die linken naar kinderpornografie wordt onmiddellijk zonder kennisgeving opgeschort.
 • Andere verboden inhoud. We behouden ons het recht voor om onze dienstverlening aan iedereen te weigeren. Alle materiaal dat naar ons oordeel obsceen, bedreigend, illegaal of in strijd is met onze Algemene Voorwaarden of dit beleid voor acceptabel gebruik op welke manier dan ook kan worden verwijderd van onze servers (of anderszins uitgeschakeld), met of zonder kennisgeving.

3. Onacceptabel gebruik van systeembronnen

 • U mag niet:
  • Vijfentwintig procent (25%) of meer van onze systeembronnen langer dan negentig (90) seconden per keer gebruiken op een webhosting account. Activiteiten die dit overmatig gebruik zouden kunnen veroorzaken, omvatten maar zijn niet beperkt tot: CGI-scripts, FTP, PHP, HTTP, etc.
  • Stand-alone, onbeheerde server-side processen uitvoeren op een webhosting account die op de achtergrond blijven draaien op de server. Dit omvat alle daemons, zoals IRCD.
  • Welke type webspider of indexeerprogramma (inclusief Google Cash / AdSpy) uitvoeren op een webhosting account.
  • Software uitvoeren die een interface heeft met een IRC-netwerk (Internet Relay Chat).
  • Bittorrent-toepassingen, trackers of clients uitvoeren op ons webhosting account. U kunt off-site naar legale torrents linken, maar deze niet hosten of opslaan op ons webhosting account.
  • Deelnemen aan activiteiten voor het delen van bestanden / peer-to-peer
  • Gameservers uitvoeren
  • Cron opdrachten uitvoeren met intervallen van minder dan vijf (5) minuten.
  • MySQL query's uitvoeren die langer dan vijftien (15) seconden duren. MySQL tabellen moeten op de juiste manier worden geïndexeerd.
  • URL's opnemen bij gebruik van PHP include-functies voor het opnemen van een lokaal bestand. Gebruik 'include.php' of '/home/gebruikersnaam/public_html/include.php' in plaats van 'http://uwdomein.nl/include.php' op te nemen.
  • Bestanden met .htm of .html extensie forceren voor het uitvoeren van server-side code (zoals php en shtml).
 • INODES. Het gebruik van meer dan tweehonderdvijftigduizend (250.000) inodes op een webhosting- of reselleraccount kan resulteren in een waarschuwing en als er geen actie wordt ondernomen om het overmatige gebruik van inodes te verminderen kan uw account worden opgeschort. Als een account meer dan honderdduizend (100.000) inodes overschrijdt, wordt deze automatisch verwijderd uit ons back-upsysteem om overmatig gebruik te voorkomen. Databases worden echter naar eigen goeddunken nog steeds als een beleefdheid bewaard. Elk bestand (dat wil zeggen een webpagina, afbeeldingsbestand, e-mail, enz.) In uw account verbruikt maximaal één (1) inode. Gebruikersaccounts die constant grote aantallen bestanden maken en verwijderen, die honderdduizenden bestanden hebben, of schade aan het bestandssysteem veroorzaken, kunnen worden gemarkeerd voor beoordeling en / of opschorting. De hoofdoorzaak van overmatige inodes is meestal te wijten aan het feit dat gebruikers hun catchall-adres hebben ingeschakeld, maar ze controleren nooit hun primaire accountpostvak. In de loop van de tijd worden er tienduizenden berichten (of meer) verzameld, waardoor het account uiteindelijk een acceptabele hoeveelheid inodes overschrijdt.

4. Zero tolerance spam beleid

 • We nemen een zerotolerant standpunt in tegenover het verzenden van ongevraagde e-mail, bulkmailing en spam. 'Veilige lijsten', aangeschafte lijsten en verkoop van lijsten worden als spam behandeld. We kunnen het account beëindigen van elke Klant die spam met of zonder kennisgeving verzendt.
 • Websites geadverteerd via spam (Spamvertised) worden mogelijk niet gehost op onze servers. Deze bepaling omvat, maar is niet beperkt tot, spam verzonden via fax, telefoon, post, e-mail, instant messaging of usenet / nieuwsgroepen. Geen enkele organisatie of entiteit die in de ROKSO (https://www.spamhaus.org/rokso/) wordt vermeld, kan op onze servers worden gehost. Elke gebruikersaccount die ertoe leidt dat onze IP-ruimte op de zwarte lijst staat, wordt onmiddellijk opgeschort en / of beëindigd.
 • uHost behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen of, indien nodig, elke website, account, database of andere component die niet aan ons beleid voldoet, te deactiveren of om dergelijke wijzigingen in een noodgeval aan te brengen dat wij naar eigen goeddunken nodig achten.
 • uHost behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken de houder van de gebruikte account om ongevraagde e-mail te verzenden een opschoonprovisie of kosten in rekening te brengen voor verwijdering van de zwarte lijst.

5. Overtredingen van het beleid voor acceptabel gebruik

 • Resellers. Als er een overtreding is van dit beleid voor acceptabel gebruik door een account van een reseller-klant, zal uHost de betreffende website opschorten en de wederverkoper hiervan op de hoogte brengen, zodat de reseller de account kan beëindigen. uHost kan, maar is niet verplicht om het account of de website te controleren op eventuele latere schendingen. Het optreden van extra schendingen kan resulteren in de onmiddellijke beëindiging van uw reselleraccount.
 • Rechtsreekse klanten. Uw Diensten kunnen worden beëindigd met of zonder kennisgeving bij schending van dit beleid voor acceptabel gebruik. Indien van toepassing worden schendingen gemeld aan de betreffende wetshandhavingsinstantie.
 • Het niet reageren op een e-mail van onze abuse-afdeling binnen achtenveertig (48) uur, of zoals anders gespecificeerd in de e-mail, kan leiden tot de opschorting of beëindiging van uw Diensten. Alle misbruikkwesties moeten worden afgehandeld via een ticket / e-mail en binnen achtenveertig (48) uur worden beantwoord.
 • Als u denkt dat u een overtreding van ons beleid voor acceptabel gebruik heeft ontdekt, meldt dit dan aan: abuse@uhost.nl.