DNS records (Hosted Exchange)

Geschatte leestijd: 1 minuut

In dit artikel beschrijven wij welke DNS records er aanwezig moeten zijn voor Hosted Exchange.

Stap 1) Ga naar https://my.uhost.nl. Klik rechtsboven op inloggen en log in met de juiste gegevens.

Stap 2) Klik op klantenpaneel -> DNS -> DNS

Stap 3) Klik op uwdomein.nl en scrol naar beneden naar MX Records.

1. We hebben de volgende MX records nodig. Deze zullen we toevoegen/bewerken.
Om een MX record te bewerken klik je op “bewerken” aan de rechter kant van het MX record.
Om een nieuw MX record toe te voegen klikken we op “Maak nieuw record”.

MX Record 1:
Naam: Leeglaten!
Prioriteit: 10
TTL: 1 uur
Type: MX
Inhoud: mx.uhost.email

MX Record 2:
Naam: Leeglaten!
Prioriteit: 20
TTL: 1 uur
Type: MX
Inhoud: backup.uhost.email

2. We hebben de volgende CNAME records nodig. Deze zijn nodig voor de autodiscover en de autoconfig. Dit maakt het gemakkelijker om bijvoorbeeld Outlook en Thunderbird in te stellen.
De CNAME records zien er als volgt uit:

CNAME Record 1:
Naam: autodiscover
TTL: 1 uur
Type: CNAME
Inhoud: autodiscover.uhost.nl

CNAME Record 2:
Naam: autoconfig
TTL: 1 uur
Type: CNAME
Inhoud: autoconfig.uhost.nl

3. Voor SPF hebben we het volgende record nodig. Ga na of er al een SPF record bestaat. Indien deze record nog niet bestaat of anders is maak hem aan of pas hem aan zoals onderstaand voorbeeld. Hierin is van belang om de include:_spf.2bhosted.eu op te nemen.

Dit record komt er als volgt uit te zien:

TXT Record:
Naam: Leeglaten!
TTL: 1 uur
Type: TXT
Inhoud: “v=spf1 a mx include:_spf.2bhosted.eu ~all”

4. Voor DKIM hebben we de volgende records nodig. Ga na of ze al bestaan en pas de bestaande DKIM records aan of voeg deze toe.

TXT Record 1:
Naam: _domainkey
TTL: 1 uur
Type: TXT
Inhoud: “o=~”

Voor TXT record 2 moeten we een aantal waardes uit de e-mailomgeving halen.

Stap 1) Ga naar uhost.email en log in met een beheerder.

Stap 2) Ga boven in het tabblad naar “Domeininstellingen”.

Stap 3) Ga in het linker menu naar “Algemeen” en klik onder “E-mail ondertekenen” op “Inschakelen”.

Hier vinden we de waardes die we nodig hebben voor TXT record 2. Vervang deze waardes met de waardes onderstaand.

TXT Record 2:
Naam: 8D62DFEBBBC7088._domainkey
Prioriteit: 0
TTL: 1 uur
Type: TXT
Inhoud: “p=MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAwDayYH8zLeNQUwWKcEEkWf3voHW12HpOHh0gNRBGhFnsIzN7DKsZSrNbFBcc8aJCDTOYMGH7HWncNoVg7pmmTjvAXfgs8Z1ednjUxiZDTjge72+m8+23QA1tg1OSxL7TBLT46n5iXepPTCrM3I8hopXbYUVpYrfyioSLtwTPElHsERD0yVlp/N/LxVMWXKaoqbrWMe4dQgjTJEHXRwaAsjtMWf/PknDJrFJ14gQQCuY/KwyblpO2mMB8bGkwhOHVnoVQm+qI8260aFRcGtWLzHajt8Yyb3NVvIzkQDknM7XDku5G3c16/fCGnRrrvL1FdKc8CRDuzo1U4RA/od1NMQIDAQAB”

Let op: Als u de TXT waarde kopieert moeten er aanhalingstekens omheen worden gezet.

Stap 4) Als het TXT record is toegevoegd ga dan terug naar uhost.email en klik nogmaals op “Inschakelen”.

Dit zijn alle nodige records die ingesteld moeten worden.

Is dit artikel behulpzaam?
Nee 0
Weergaven: 200