Forwarders / aliassen aanmaken (E-mail Starter / Plus / Pro)

Geschatte leestijd: 1 minuut

In dit artikel beschrijven wij hoe u een alias / forwarder kunt aanmaken.

Wat is een forwarder?

Een forwarder is voor extern gebruik. Zie voorbeeld.

Voorbeeld:
We hebben als gebruiker Piet. Hij heeft als E-mailadres piet@uwdomein.nl. Echter wilt piet graag zijn mail op zijn Gmail ontvangen in plaats van zijn mailbox van @uwdomein.nl. In zo’n geval gebruiken we een forwarder.
Wij forwarden het e-mailverkeer van piet@uwdomein.nl naar piet@gmail.com.

Wat is een alias?

Een alias is voor intern gebruik. Zie voorbeeld.

Voorbeeld:
Piet en Hans zitten samen op de afdeling inkoop. Al het e-mailverkeer dat bij inkoop@uwdomein.nl binnenkomt moet zowel bij Hans als bij Piet binnenkomen in hun eigen mailbox.
In plaats dat wij een nieuwe gebruiker hiervoor aanmaken, maken wij een alias aan zodat het mailverkeer hiervan geforward kan worden naar de mailboxen van Hans en Piet.

Hoe maak ik een forwarder/alias aan?

Stap 1) Ga naar uhost.email en log in met de beheerder van het domein.

Stap 2) Klik in het tabblad op “Domeininstellingen”.

Stap 3) Klik in het rechtermenu op “Accounts”.

Stap 4) Klik op “Aliassen”.

Stap 5) Klik op “Nieuw” en vul de nodige gegevens in. Als alle gegevens zijn ingevuld klik dan op “Opslaan”.

Naam: Vul hier het gedeelte dat voor het @ teken komt te staan.
E-mailadressen: Hier worden de e-mailadressen ingevuld waar de e-mail geleverd moet worden.
Alleen voor intern gebruik: Deze optie inschakelen indien alleen adressen die hierboven bij “E-mailadressen” als bestemming zijn opgegeven mogen mailen naar deze alias.
Inclusief alle domeingebruikers: Schakel deze optie in om alle e-mail gebruikers als bestemming toe te voegen aan deze alias. Opmerking: Deze optie overschrijft de e-mailadressen die hierboven bij “E-mailadressen” zijn opgegeven als bestemming niet. Indien deze optie is ingeschakeld dan worden alle gebruikers van het domein toegevoegd aan de lijst met ontvangers die hierboven bij “E-mailadressen” zijn opgegeven.
Gebruikers toestaan om vanuit deze alias te versturen: Deze optie inschakelen als gebruikers deze alias als afzenderadres mogen gebruiken.
Weergeven in globale adressenlijst: Deze optie inschakelen als de forwarder of alias in de globale adressenlijst moet worden weergegeven.
Als een kamer weergeven in chat: Deze optie inschakelen als de forwarder of alias moet worden weergegeven als een aparte kamer in de chat.
Als domein catch-all gebruiken: In dit geval moet deze optie ingeschakeld worden.

Forwarder:

De forwarder is nu ingesteld en kan gebruikt worden.

Alias:

De alias is nu ingesteld en kan gebruikt worden.

Is dit artikel behulpzaam?
Nee 0
Weergaven: 69